This is for the Servers we have mapped....

Player name Server Respect Crew
Ruben 192 1,328,738,867 Ruben
Ruben 149 1,158,899,247 Prozac +
ruben 183 27,411,291 familia genovese
Ruben 188 5,378,202
ruben 176 3,893,092
Ruben 14 3,507,770
RUBEN 102 2,524,945
RUBEN 175 2,524,945
RUBEN 14 2,419,321 Programmers
ruben 164 2,416,458
Ruben 184 2,163,179 cudark
ruben 116 2,011,237
ruben 43 1,790,667 Connected Outfit
ruben 182 1,748,844
Ruben 37 1,726,291 Legends
ruben 113 1,217,126
Ruben 188 1,118,997 Corleone Syndicate
Ruben 160 941,854 Corleonne Z
ruben 58 745,301
ruben 40 718,753 Familia Cuneo
Ruben 99 400,961
Ruben 170 375,657
Ruben 195 375,657
ruben 58 299,420 Thug Eternity
ruben 99 222,608 bella morte
ruben 65 219,820 K4MIK4ZES
Ruben 194 219,756
Ruben 182 219,756 Corleone's
Ruben 65 215,278 LA MAFIA XIII
Ruben 178 168,537
Ruben 85 168,537 DreadFall
Ruben 124 168,537
Ruben 174 134,497
Ruben 114 134,497
Ruben 51 134,497 Santini
Ruben 93 130,644
ruben 188 53,804
RUBEN 40 45,730 in time crew
ruben 32 44,078 Vongola Familia
ruben 186 42,340
Ruben 150 37,696
Ruben 28 32,172 SOMOS CORLEONE
RUBEN 105 31,563 latino
Ruben 189 30,344
ruben 183 28,427
Ruben 15 27,851
Ruben 9 26,216 Third Street Saint
Ruben 150 26,081 Las Subedones
ruben 185 25,839
ruben 29 24,452
Ruben 196 23,251
Ruben 189 23,251
ruben 19 19,459
RUBEN 100 19,245 los latinos
Ruben 94 18,702
ruben 193 18,042
Ruben 183 15,901
ruben 99 14,142
ruben 49 14,142
ruben 35 14,004
ruben 18 13,769 macuto
ruben 111 13,694 Warriors
Ruben 17 13,538 los D' Silvas
ruben 1 13,429
Ruben 65 13,253
Ruben 99 13,253
ruben 18 11,347 tiger force
Ruben 30 11,239 Gyula Vito
ruben 49 11,089
ruben 99 11,089
Ruben 44 10,697 RessurectingDaHoly
Ruben 40 10,381 zinger
Ruben 117 10,304
ruben 71 10,216
Ruben 65 10,027 The Death Note
Ruben 99 10,027
ruben 21 9,828 Nuggy Nerds
Ruben 150 9,689
Ruben 16 8,338 Skull&Bones
ruben 21 8,320 bambinos
ruben 150 7,761
Ruben 33 7,259
ruben 189 6,153
Ruben 188 4,020
ruben 10 3,289 Mr _
ruben 41 3,226 Nostra K'1 fry
Ruben 21 3,022 Ground Zero Respd
Ruben 190 2,941
ruben 183 2,742
Ruben 59 2,738
ruben 159 2,331
ruben 150 2,157
ruben 160 2,136 MEN OF RESPECT
Ruben 30 2,100
ruben 74 2,087
Ruben 65 2,059
Ruben 99 2,059
Ruben 183 1,941
ruben 150 1,922
RUBEN 183 1,653
Ruben 27 1,595 KeLeVRaESP
Ruben 10 1,556 Los Soprano
Ruben 96 1,411
Ruben 10 1,357
Ruben 173 1,349
ruben 76 1,224
Ruben 190 1,096
RUBEN 150 1,020
ruben 190 958
ruben 187 952
ruben 76 871
Ruben 54 816
ruben 57 795
ruben 32 788
Ruben 99 785
Ruben 65 785
ruben 185 762
ruben 27 752
Ruben 190 654
ruben 33 629
ruben 160 608
ruben 57 557
ruben 32 548
ruben 76 541
ruben 83 479
Ruben 159 463
Ruben 99 462
Ruben 65 462
RUBEN 76 434
ruben 74 432
ruben 32 427 los matonasos
RUBEN 28 423 Toxic Donkey Kong
ruben 33 410 Vongola
ruben 190 408
ruben 83 402
ruben 33 397 rubr
ruben 183 397
RUBEN 190 393
Ruben 188 384
ruben 73 375
ruben 99 362
ruben 99 349
ruben 65 349
ruben 83 346
Ruben 41 332 World War Gunners
RUBEN 76 328
Ruben 32 328
ruben 65 327
Ruben 52 314
Ruben 41 304 The Uptown Crew
ruben 65 295
ruben 99 295
ruben 99 295
ruben 49 293
ruben 99 293
ruben 83 275
Ruben 65 268
Ruben 99 268
ruben 54 264 ruben
ruben 41 263
ruben 33 262
Ruben 22 251
ruben 190 245
ruben 27 236
Ruben 137 231
ruben 187 230
Ruben 96 222
Ruben 99 195
Ruben 83 195
ruben 74 195
Ruben 65 195
RUBEN 22 192 Ruben-bilbao
Ruben 28 192
ruben 33 188
Ruben 28 184
ruben 52 183
Ruben 42 183
ruben 52 173
Ruben 26 172
ruben 159 169
ruben 149 168
Ruben 189 168
Ruben 185 168 Monitos*
ruben 183 168
Ruben 96 168
ruben 190 168
RUBEN 52 168
RUBEN 184 168
ruben 116 168
Ruben 52 168
Ruben 189 168
RUBEN 150 168
Ruben 76 168
ruben 74 168
Ruben 189 168
ruben 99 168
ruben 74 168
Ruben 188 168
ruben 73 168
ruben 65 168
ruben 65 168
ruben 189 168
Ruben 116 168
ruben 9 167
ruben 27 167
ruben 56 163
ruben 28 163
RUBEN 52 163
ruben 32 163
Ruben 42 163
ruben 52 163
ruben 32 163
Ruben 42 163
ruben 42 163
ruben 32 162
ruben 32 162
Ruben 28 162
RUBEN 27 162
ruben 42 162
ruben 9 162
ruben 32 162