This is for the Servers we have mapped....

Player name Server Respect Crew
Sammy 194 345,029,026
sammy 192 176,151,531
Sammy 172 101,356,330 Crew of One
sammy 160 61,949,332
sammy 96 52,021,868 The Iron Castle
Sammy 173 37,221,845 Snake
Sammy 161 34,642,867
Sammy 192 34,642,867
Sammy 143 27,606,517
Sammy 171 26,387,669 Snake
Sammy 113 15,156,263 whatever
Sammy 115 14,122,961
Sammy 139 12,369,297
sammy 53 10,597,021 Nemesis
Sammy 125 9,170,327
Sammy 113 9,136,940 The Stoners
Sammy 176 9,136,940
sammy 47 8,880,597 Select Few
sammy 152 8,381,036 The Gods of War
Sammy 98 7,066,127
Sammy 141 5,983,325
Sammy 169 5,809,901
Sammy 119 5,809,901
Sammy 98 5,576,741
Sammy 68 5,100,850 Corleone KillerĀ“s
Sammy 73 5,030,488 Morello Gang
sammy 198 4,757,757
Sammy 172 3,292,269
Sammy 123 3,292,269
sammy 185 3,274,840
Sammy 187 3,206,312
Sammy 198 3,206,312
Sammy 67 2,449,015
Sammy 34 2,431,565
Sammy 195 2,391,722 Firm 509
sammy 23 2,336,596 Caccia al Lupo
sammy 149 2,250,934
Sammy 59 2,138,560
Sammy 118 2,028,614
sammy 159 1,632,171
sammy 68 1,295,635 Sacra Corona Nuova
sammy 117 1,201,562 Hale Boys
Sammy 136 1,055,638
Sammy 175 1,004,599
Sammy 193 1,004,599
sammy 187 946,523
Sammy 44 846,720
sammy 99 805,323
sammy 49 803,587 FAMILIA ESCOBARG
Sammy 126 789,437
Sammy 167 754,857
Sammy 140 737,797
sammy 160 652,965
Sammy 164 640,383
Sammy 129 640,383
Sammy 59 625,943
Sammy 178 584,135
Sammy 124 582,616
Sammy 74 543,423
Sammy 43 507,010 corleoneĀ“s
Sammy 60 400,237 House of BATIATUS
Sammy 115 397,283
sammy 186 369,183 corleone 2nd
Sammy 42 368,682 Show No Mercy
Sammy 187 368,223 Red Raven
sammy 162 329,823
sammy 130 324,675 The Regulators
Sammy 51 302,915 SEXY PEOPLE
sammy 112 286,508
sammy 66 286,508 TRUST
sammy 141 286,508
Sammy 184 285,985 John Crime Family
Sammy 111 211,535 BluntForceTrauma
Sammy 143 200,121 Ayush_Yakuzas
Sammy 153 190,726 {- {-_-} -}
sammy 96 185,236 216ers
sammy 33 179,122 S.J.P.H
Sammy 47 171,143
Sammy 168 131,078
Sammy 156 131,078
sammy 173 106,868 The Green Pheonix
Sammy 134 106,795 Murder
SAMMY 197 100,452
sammy 134 98,986
sammy 174 98,986
sammy 74 97,481 nostri somnium
Sammy 43 97,222
Sammy 110 97,222
Sammy 171 97,222
sammy 128 87,511
SAMMY 159 76,925
sammy 153 75,552
Sammy 71 66,103
Sammy 182 64,985 colpevoli con stil
Sammy 29 58,746 TheCallOfDuty
Sammy 57 55,315 Mob Squad
sammy 94 54,886
sammy 159 53,508 Hong's family
Sammy 98 52,086 NWO
SAMMY 54 50,848 enterprise
sammy 123 47,571
sammy 149 46,976 Ytaly
Sammy 87 46,017 madbiz
sammy 98 45,272
Sammy 35 44,077
Sammy 38 38,508
Sammy 69 35,029 Dirty Jerz
Sammy 23 33,464 Stoners -_-
Sammy 58 31,583 Mike's Bandits
sammy 183 31,249
Sammy 17 30,909
Sammy 70 30,734 EL Mafia Adore
Sammy 50 30,386 Winning
Sammy 88 29,229
Sammy 70 28,940
Sammy 190 27,155
Sammy 57 26,120
Sammy 49 24,452 Il Morto Che Parla
Sammy 99 24,452
sammy 26 23,994 los soprano
sammy 186 22,724
Sammy 54 21,183
Sammy 94 20,743 The Golden Stracci
sammy 93 19,809
Sammy 35 19,034
Sammy 68 18,596
Sammy 24 18,529 Da Boyz
Sammy 98 18,283
sammy 30 18,252 charlie
Sammy 45 17,960 Barzini Elite
sammy 8 17,072 KE@ Syndicate [HQ]
Sammy 25 16,836 The Inetitmeter
Sammy 85 16,765 MTN.LIONS
Sammy 184 16,398
Sammy 33 15,545
Sammy 64 14,774
sammy 24 14,730
sammy 56 14,537 One Big Family
sammy 48 14,080 La Cosa Nostra
Sammy 198 13,516 Fu.ck all !!
Sammy 18 13,284
Sammy 19 13,161 The Goodfellas
Sammy 83 13,002 padrinos
sammy 29 12,682
Sammy 16 12,582
Sammy 21 12,437
Sammy 153 12,305
sammy 52 12,060 Gangsta Legend
Sammy 70 11,994 COSA DEL GYPSYS
Sammy 52 11,965 Wise Guys
Sammy 182 11,954
sammy 31 11,914 subway army
Sammy 54 11,900 COSA*NOSTRA*ITALY2
Sammy 64 11,880 Bads
Sammy 17 11,810 BRICK CITY BOYZ!!!
Sammy 20 11,711
Sammy 45 10,988 The Pascals
sammy 28 10,950
Sammy 111 10,844 Shy Town Gangsters
sammy 161 10,676
Sammy 159 10,621 Reload
Sammy 11 9,768 HEAVY HITMEN
Sammy 187 9,536
sammy 28 8,390
sammy 161 8,309
Sammy 187 8,078
Sammy 27 7,831
Sammy 27 7,360 NY Capo Crew
Sammy 184 6,605
sammy 114 6,572
sammy 54 6,421 TheExpenables
Sammy 16 6,365
sammy 183 6,202
sammy 159 5,928
Sammy 9 5,868 DECIMAL
Sammy 137 5,694
Sammy 57 5,350 The Cuneo Crew
sammy 150 5,262
sammy 26 5,082
Sammy 83 4,717
sammy 56 4,515 Corleonesi wing
sammy 186 4,506
sammy 184 4,283
sammy 161 3,669
Sammy 41 3,624
Sammy 42 3,431 diablo crew
sammy 28 3,380
SAMMY 160 3,373
Sammy 50 3,182
Sammy 68 3,165
Sammy 190 3,148
Sammy 42 3,115 Carras
Sammy 199 2,929
sammy 73 2,649
Sammy 189 2,644
Sammy 186 2,459 UK Mafia
sammy 52 2,386 TheUntouchables
Sammy 41 2,366
sammy 74 2,284
Sammy 27 2,223 king of trollz
Sammy 22 2,045
Sammy 73 1,945 South Crew
sammy 161 1,926
Sammy 32 1,924
Sammy 11 1,885 The Knights
Sammy 96 1,876 $MOB DIVAS$
Sammy 38 1,744
Sammy 28 1,743
Sammy 182 1,738
sammy 52 1,730
Sammy 183 1,569
sammy 33 1,506 LOS CHUMAS
sammy 87 1,458 B.I.A.
sammy 30 1,415
Sammy 11 1,413
sammy 48 1,325 sukas
sammy 159 1,273
sammy 83 1,195
Sammy 186 1,173
Sammy 38 1,155
sammy 161 1,122
Sammy 57 1,113 SoCal Legends
sammy 83 1,086
Sammy 114 1,082
sammy 159 1,079
sammy 54 1,075
sammy 161 1,055
Sammy 124 1,039 Killers On Tour
Sammy 26 1,011
Sammy 76 1,008
Sammy 16 986 Cowboy
Sammy 188 978
Sammy 32 965
Sammy 87 902
sammy 189 896
Sammy 57 890 Wanna be Chuck?
sammy 56 861 The Blue Legion II
sammy 68 841
sammy 38 830
SAMMY 96 828
Sammy 96 790
sammy 50 709
Sammy 9 697
Sammy 42 682
sammy 33 652
sammy 59 651
Sammy 32 637
sammy 74 606
sammy 57 590
sammy 76 576
sammy 56 563
Sammy 96 555 sammy
sammy 9 542 thw awsome
sammy 87 497
Sammy 193 496
sammy 28 492
sammy 32 482
sammy 73 480 sam
Sammy 100 469
Sammy 1 469
Sammy 10 459 SouthSide Barzini
sammy 56 448 gangsters for life
Sammy 87 431
Sammy 52 430
Sammy 74 430
sammy 96 427
Sammy 76 422
Sammy 83 391
Sammy 96 390
Sammy 57 389
Sammy 10 386
sammy 22 384
Sammy 83 377 The Salerno Crime
Sammy 72 374
sammy 186 367 unit
sammy 32 362 asdf
Sammy 191 357
sammy 57 353
Sammy 57 337
Sammy 56 329
Sammy 83 329
sammy 33 327
Sammy 38 323
Sammy 26 318
SAMMY 10 317
sammy 21 307 the killersss
sammy 42 303
sammy 118 303 corelones hitmen
sammy 10 302
SAMMY 161 302 al capote
sammy 74 295
sammy 83 295
Sammy 74 295
sammy 74 295
Sammy 50 284
sammy 73 284
sammy 21 277 Jhons
sammy 182 275
sammy 27 273
sammy 42 273
sammy 187 273
Sammy 57 268
sammy 42 266
sammy 28 263
sammy 27 262
Sammy 32 255
Sammy 27 249
sammy 59 249
sammy 9 245
Sammy 59 244 Lucky Money Maker
sammy 59 240
sammy 108 238
sammy 27 237
Sammy 56 218
sammy 10 214
sammy 28 208
Sammy 136 204
Sammy 54 204
sammy 42 203 kings & queens
Sammy 42 203
sammy 11 203
Sammy 26 198
sammy 96 195
sammy 74 195
sammy 27 188
Sammy 52 188 Slim Thugs
Sammy 52 183
sammy 57 183
sammy 52 183
Sammy 50 182
Sammy 55 182
Sammy 55 182
Sammy 57 178
Sammy 52 178
Sammy 27 177
Sammy 22 177
Sammy 56 173
sammy 28 173
Sammy 57 173
SAMMY 16 172
Sammy 21 172
Sammy 96 169
Sammy 190 168
SAMMY 87 168
sammy 74 168
Sammy 99 168
sammy 73 168
sammy 105 168
Sammy 41 168
sammy 189 168
sammy 161 168
sammy 54 168
sammy 140 168
Sammy 188 168
Sammy 192 168
Sammy 57 168
Sammy 53 168
Sammy 32 168
Sammy 162 168
sammy 96 168
Sammy 166 168
sammy 187 168
sammy 143 168
Sammy 108 168
SAMMY 170 168
sammy 187 168
sammy 28 168
sammy 28 168
Sammy 124 168
Sammy 186 168
sammy 150 168
SAMMY 87 168
Sammy 186 168
sammy 151 168
Sammy 85 168
Sammy 74 168
sammy 196 168
sammy 27 168
Sammy 59 168
sammy 74 168
Sammy 83 168
Sammy 191 168
Sammy 183 168
Sammy 183 168
sammy 87 168
Sammy 96 168
Sammy 199 168
sammy 27 167
Sammy 28 167
Sammy 42 167
sammy 28 163
Sammy 57 163
Sammy 177 163
Sammy 125 163
sammy 28 163
Sammy 28 163
sammy 56 163
Sammy 41 163
sammy 56 163
Sammy 32 163
sammy 56 163
sammy 33 163
Sammy 56 163
SAMMY 22 163
sammy 56 163
sammy 33 163
Sammy 54 163
Sammy 33 163
sammy 52 163
sammy 52 163
Sammy 50 163
Sammy 59 163
Sammy 42 163
sammy 42 163
sammy 47 163
Sammy 32 162
SAMMY 21 162
sammy 27 162
SAMMY 21 162
sammy 22 162
sammy 22 162
sammy 32 162 The Usual Suspects
sammy 21 162
sammy 22 162
sammy 26 162
Sammy 28 162
Sammy 27 162
Sammy 9 162
sammy 9 162
sammy 27 162