This is for the Servers we have mapped....

Player name Server Respect Crew
mimi 151 899,073,868 ) NO NAME (
mimi 197 523,728,202
mimi 167 280,935,830 solo
mimi 159 167,007,037 :((((((((
Mimi 168 166,990,136
Mimi 138 166,897,659 Buzz KillaZ
Mimi 94 134,719,374 Untouched Business
Mimi 186 78,725,932 Slaughterhouse
mimi 195 62,828,330
mimi 59 62,747,211
Mimi 188 50,578,699 Sunset Rising !!
Mimi 159 43,077,009 Alessio Corleone
mimi 164 30,658,464
mimi 160 26,794,769
mimi 129 21,100,642
Mimi 174 18,881,513
Mimi 114 18,558,275 Illuminati
mimi 108 14,475,098
Mimi 176 11,205,928 ˆM A F I O S O
mimi 150 11,104,750
mimi 68 4,986,001 Crimetime
mimi 149 4,545,961 Ytaly
mimi 151 3,892,282
MiMi 137 3,054,240
mimi 100 2,852,219
mimi 175 2,852,219
Mimi 31 2,560,173
Mimi 108 2,560,173
Mimi 38 2,281,948
Mimi 194 2,089,019
Mimi 185 2,089,019 Snatch
Mimi 45 1,937,522 The Wrecking Crew
Mimi 195 1,668,168 Sinaloa Cartel
mimi 101 1,625,816
MiMi 38 1,609,374
mimi 41 1,587,843 The hats
Mimi 40 1,456,458 Mafia Cántabra
Mimi 137 1,456,458
mimi 186 1,455,049
Mimi 199 1,454,245
mimi 12 1,357,817 Hired Guns
mimi 59 1,212,480 michel
mimi 189 1,120,888 memento mori
mimi 196 1,120,888
Mimi 56 1,050,851 Vice Lord`s
mimi 190 603,337
Mimi 68 567,226
mimi 9 483,021
mimi 176 386,639
mimi 113 386,639
mimi 58 386,252
mimi 41 277,057 VIVALANDA
mimi 178 255,395
mimi 103 255,395
mimi 16 223,497
Mimi 96 205,410
Mimi 32 200,439 Centuria Hispánica
Mimi 162 181,411
Mimi 131 181,411
MIMI 125 175,431
MIMI 177 175,431
MIMI 57 175,364 Elegante Zanna
mimi 160 160,517 mimio
Mimi 170 156,504
Mimi 101 156,504
MiMi 124 150,509
MiMi 85 150,509 Lady La Familia
Mimi 56 134,099 Mimi
Mimi 186 124,468 Riperse Noctturne
Mimi 115 119,737
Mimi 6 109,995 The Household
Mimi 68 106,811 Find U
Mimi 34 103,262
Mimi 109 103,262
Mimi 116 99,231
mimi 156 82,567 les français
Mimi 117 61,217 Spades
mimi 150 60,410
Mimi 105 47,855
Mimi 25 47,855 The Gentlemen
Mimi 166 47,855
Mimi 14 46,610 Morsa
Mimi 67 44,760 Valencia
mimi 34 43,547 Hells Bells
Mimi 152 43,334
MiMi 83 41,113
Mimi 161 40,407 Pupetta Crew
MIMI 64 37,781 Mobbers
Mimi 20 35,714 The 3 way killers
Mimi 39 35,674
Mimi 136 35,674
mimi 182 32,027
mimi 150 29,503
MiMi 88 27,318
mimi 186 24,889 mafios@s crazy
mimi 18 23,875 STRACCIS HONOUR
mimi 74 23,749 Next to Don
mimi 59 23,716
mimi 124 21,200 No More Elmore
MiMi 116 20,085 TaRaNtInOs CluB
mimi 88 19,884
Mimi 99 19,519
mimi 34 18,918
Mimi 52 18,509 Sacra Corona Unita
mimi 21 17,369 rumeni
Mimi 25 17,011
Mimi 3 16,533 The Ides of August
MIMI 83 16,282
mimi 182 16,183
mimi 41 15,651
mimi 8 15,267 mimi corleone
mimi 59 14,746
Mimi 49 14,697 Family Tattaglia
Mimi 195 14,662
mimi 182 14,391 colpevoli con stil
mimi 151 14,224 corleone familia
Mimi 151 13,103
mimi 17 12,435 stalion
Mimi 68 11,037
Mimi 52 11,022
mimi 150 10,465
mimi 187 10,344
MiMi 187 9,955 Imperial Coven
mimi 59 9,671
Mimi 30 9,416 The mobsters
Mimi 96 8,568
mimi 184 8,532
mimi 174 8,084
MIMI 190 7,588
Mimi 184 7,098
mimi 189 5,550 Chevy Riders
Mimi 189 5,200
Mimi 83 4,952
Mimi 38 4,868
mimi 32 4,719 Master-Gang
Mimi 150 4,685
Mimi 87 4,468
mimi 189 4,299
Mimi 188 4,281
mimi 59 4,152
Mimi 96 4,037
mimi 186 4,020
mimi 21 3,981
mimi 186 3,750
mimi 151 3,588 Your Fate Awaits
mimi 26 2,919
Mimi 190 2,898
MiMi 57 2,748
mimi 188 2,589
mimi 160 2,445
mimi 99 2,397
mimi 65 2,397
MiMI 189 2,378
MIMI 57 2,334
mimi 183 2,238
mimi 33 2,228
mimi 28 2,196
Mimi 11 2,140
Mimi 150 2,013
mimi 59 2,004 FAMILLIA CORLEONE
MIMI 159 1,883
MiMi 42 1,881
Mimi 21 1,869
Mimi 22 1,803
mimi 21 1,701 The Titans
MIMI 99 1,637
Mimi 187 1,581
mimi 76 1,567
mimi 41 1,482
mimi 188 1,439
Mimi 189 1,356
mimi 160 1,320
mimi 183 1,320
mimi 184 1,274
Mimi 76 1,230
Mimi 112 1,196
Mimi 67 1,196
Mimi 141 1,196
Mimi 57 1,138
mimi 65 1,108 frente radical
mimi 99 1,108
mimi 76 1,060
Mimi 73 1,023
mimi 59 1,015
mimi 189 1,000
mimi 59 961
Mimi 76 957 Night club secret
mimi 57 939 mimis
mimi 151 938
Mimi 96 901
Mimi 56 859
mimi 159 823
mimi 56 806
Mimi 76 742
Mimi 10 730
mimi 59 680
Mimi 27 680
Mimi 196 661 Happyland
mimi 59 638 RENO
MIMI 194 626
mimi 76 615
mimi 160 596
mimi 42 557
mimi 59 547
mimi 59 539
mimi 182 534
mimi 32 512
mimi 96 504
mimi 32 497
mimi 21 490
mimi 76 488
Mimi 41 478
Mimi 32 475
mimi 33 473
mimi 68 466
mimi 151 453
mimi 190 438
Mimi 96 434
mimi 33 428
MiMi 24 426
mimi 32 413 momo
mimi 56 394
mimi 150 389
mimi 52 388
mimi 191 379
Mimi 183 361 Users
mimi 54 348
mimi 56 344
mimi 189 343
mimi 190 330
mimi 183 326
mimi 41 322
mimi 76 322
mimi 83 322
mimi 87 320
Mimi 42 318
mimi 59 304
mimi 74 295
mimi 160 295
mimi 83 295
mimi 74 295
mimi 56 278
mimi 65 276
Mimi 96 276
mimi 99 276
mimi 99 274
Mimi 52 273
mimi 65 272
mimi 99 272
mimi 41 267
Mimi 33 252
mimi 41 231
mimi 65 230
Mimi 22 230
mimi 99 230
mimi 28 230
mimi 65 223
Mimi 10 222
Mimi 87 222
mimi 42 218 mimi
mimi 52 213
Mimi 10 198
mimi 52 198
MIMI 41 198
mimi 59 195
mimi 153 195
MiMi 87 195
mimi 32 193
mimi 59 190
MiMi 57 188
mimi 21 186
mimi 28 186
mimi 22 183
mimi 52 183
mimi 52 178
Mimi 57 178
mimi 32 177
Mimi 56 173
mimi 42 172
Mimi 87 168
mimi 76 168
mimi 141 168
mimi 148 168
mimi 76 168
mimi 76 168
mimi 87 168
mimi 87 168
mimi 190 168
mimi 87 168
Mimi 190 168
mimi 74 168
Mimi 190 168
mimi 190 168
mimi 96 168
mimi 99 168
mimi 74 168
mimi 199 168
mimi 190 168
mimi 190 168
mimi 192 168
mimi 150 168
mimi 99 168
mimi 68 168
mimi 96 168
Mimi 83 168
mimi 83 168
mimi 54 168
mimi 83 168
mimi 193 168
mimi 65 168
MIMI 196 168
mimi 65 168
MIMI 99 168
Mimi 185 168
mimi 96 168
mimi 83 168
mimi 54 168
mimi 54 168 mimi
mimi 59 168
mimi 59 168
mimi 59 168
mimi 187 168
Mimi 187 168
mimi 187 168
mimi 59 168
mimi 96 168
Mimi 187 168
mimi 188 168
mimi 59 168
mimi 99 168 #Belgrado Mafia#
mimi 188 168
mimi 59 168
mimi 188 168
mimi 13 168
Mimi 188 168
mimi 188 168
mimi 189 168
mimi 189 168
mimi 189 168
Mimi 189 168
mimi 83 168
mimi 189 168
mimi 189 168
mimi 189 168
mimi 190 168
mimi 189 168
mimi 189 168
Mimi 189 168
mimi 68 168
mimi 26 167
mimi 59 164
mimi 59 163
mimi 59 163
mimi 59 163
mimi 68 163
mimi 22 163
mimi 43 163
Mimi 22 163
mimi 56 163
mimi 57 163
Mimi 26 163
mimi 59 163
Mimi 42 163
mimi 42 163
mimi 59 163
mimi 28 163
mimi 32 163
mimi 52 163
mimi 33 163
mimi 57 163
mimi 57 163
mimi 50 163
mimi 41 163
mimi 28 163
Mimi 9 162
mimi 9 162
mimi 27 162
mimi 27 162
MIMI 9 162
Mimi 22 162